Itseoikaisu

Tietyissä tilanteissa ulosottomies voi korjata ulosotossa tapahtuneet virheet ilman, että virheellisestä päätöksestä valitetaan käräjäoikeuteen. Tätä menettelyä kutsutaan itseoikaisuksi.

Julkaistu 3.6.2020