Apua velkaongelmiin

Velkaongelmiin tulee puuttua heti, jotta ongelmat eivät pääse kasautumaan.

Ennen velan ottamista kannattaa tarkoin arvioida oma maksukyky ja ottaa huomioon tulevaisuuden riskit.

Ennen luoton ottamista

  • Laske, miten suuren luoton voit maksaa takaisin ilman kohtuutonta rasitusta. Ota myös huomioon, että taloutesi saattaa heikentyä työttömyyden tai muun syyn takia.
  • Tee taloussuunnitelma. Tulojen on riitettävä menoihin.
  • Pidä taloudessasi riittävää puskuria yllättävien menojen varalta.‍
  • Mikäli maksuvaikeuksia ilmenee, ota heti yhteyttä velkojiin ja neuvottele maksuajasta tai muista järjestelyistä.

Muista, että velkojen joutuminen perimistoimiston hoidettaviksi tai oikeudelliseen perintään kasvattavat kuluja huomattavasti. Tämä voi johtaa myös maksuhäiriömerkintään, mikä vaikeuttaa luotonsaantia ja hankintoja jatkossa.

  • Hae ongelmatilanteissa talous- tai velkaneuvojan apua.
  • Jos perintä etenee ulosottoon, ota viipymättä yhteyttä ulosottomieheen saatuasi ulosottoviraston lähettämän maksukehotuksen.

Verkossa on runsaasti tietoa velkaongelmien ehkäisystä ja niistä selviämisestä. Tälle sivulle on kerätty vain joitakin velkaongelmiin liittyviä linkkejä internetin tarjonnasta.

Viranomaislinkit

Talous- ja velkaneuvonnan sivuilla on tietoa palveluista, talouden suunnittelusta, ylivelkaantumisesta, veloista selviytymisestä, velkajärjestelystä sekä talous- ja velkaneuvontaa tarjoavien oikeusaputoimistojen yhteystiedot.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen Rahapelit-sivustoon on koottu materiaalia rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon tueksi.

Yhteisöjen ylläpitämiä linkkejä

Takuusäätiön sivuilla on kattavasti tietoa, muun muassa Velkalinja-palvelunumero sekä tietoa Takuusäätiön myöntämistä järjestelylainoista.

Penno.fi-sivu on ilmainen työkalu päivittäisten tulojen ja menojen seuraamiseen. Palvelua ylläpitää Takuusäätiö.

Kuluttajaliiton palvelussa on runsaasti tietoa velkaantumisesta ja talouden hoidosta.

Neuvontaa yrityksille

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo yrityksiä eri tilanteissa. Jos yritykselläsi on talous- tai maksuvaikeuksia, Talousapu-neuvontapalvelun oma numero löytyy sivun lopusta.

Yrityksen talousvaikeudet ja niiden ehkäisy -opas (Suomi.fi) antaa tietoa ja apua yrityksen talouden parantamiseen ja neuvoja yritystoiminnan lopettamiseen.

Ulosottolaitos ei vastaa linkittämiensä palvelujen sisällöistä.

Julkaistu 8.2.2023