Varattomuus ja maksuhäiriömerkinnät

Varattomuus

Jos velallisella ei ole ulosmittauskelpoista tuloa eikä omaisuutta, ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi ja palauttaa ulosottoasiat velkojille (varattomuuseste). Jos velalliselta ei löydetä sellaista omaisuutta, joka voi olla suppean ulosoton kohteena, annetaan velkojalle suppean ulosoton estetodistus. Velkojalla on oikeus lähettää saatavansa myöhemmin uudelleen ulosottoon.

Milloin ulosotto aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän

Varattomuuden toteaminen ja suppean ulosoton este aiheuttavat velalliselle maksuhäiriömerkinnän. Ulosotosta aiheutuu maksuhäiriömerkintä myös siitä, kun velallisen palkan, eläkkeen tai muun toistuvaistulon ulosmittaus tai sen sijaan tehty maksusuunnitelma on ollut voimassa viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana yhteensä vähintään 18 kuukauden ajan (pitkäkestoinen ulosotto).

Luottotietorekisteriä ylläpitävät luottotietoyhtiöt, joilta voi tarkistaa omat luottotiedot.

Maksuhäiriömerkinnän poistaminen luottotietorekisteristä

Velallisen pyynnöstä Ulosottolaitos pyytää luottotietoyhtiöitä poistamaan maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteristä seuraavissa tilanteissa:

  • velallinen on maksanut ulosotossa perittävänä olleen velan
  • pitkäkestoinen ulosotto päättyy
  • ulosottoperusteen määräaika on kulunut umpeen
  • velan alkuperäisestä eräpäivästä on kulunut 20 vuotta. Velan vanhentuminen on selostettu tarkemmin toisessa osiossa
  • ulosottoperuste on kumottu tai ulosotto on muusta syystä ollut aiheeton

‍Pyynnön maksuhäiriömerkinnän poistamisesta voi tehdä ulosoton sähköisen asiointipalvelun velallisen palvelun Viestit-osiossa aiheella Luottotiedot. Pyynnön voi myös tehdä sähköpostitse ulosotto.uo(at)oikeus.fi. Viestistä tulee käydä ilmi henkilön nimi ja syntymäaika. Maksuhäiriömerkintä poistetaan sen jälkeen, kun ilmoitus on käsitelty luottotietoyhtiössä.

Jos velkaa ei ole maksettu ulosoton kautta, velallinen voi tehdä pyynnön suoraan luottotietoyhtiölle. Pyynnön yhteydessä tulee esittää luotettava selvitys maksun suorittamisesta.

Maksuhäiriömerkintöjen voimassaoloajat

Ulosotosta aiheutuvat maksuhäiriömerkinnät ovat voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen ne poistuvat ilman eri pyyntöä, jollei merkintää ole poistettu aiemmin edellä mainituilla perusteilla.

Julkaistu 1.12.2022