Velan maksaminen

Maksuaika

Ulosottoon vireille tullut velka on maksettava maksukehotuksessa mainittuna eräpäivänä. Mikäli velallinen ei maksa velkaa viimeistään maksukehotuksen eräpäivänä, ryhdytään ulosotossa toimenpiteisiin velallisen omaisuuden etsimiseksi ja ulosmittaamiseksi.

Ulosottomies voi erityisestä syystä antaa velallisen pyynnöstä maksuaikaa enintään kolme kuukautta. Jos perittävänä on lapsen elatusapu, maksuaikaa ei saa antaa.

Maksusuunnitelma

Ulosottomies voi harkintansa mukaan palkan tai elinkeinotulon ulosmittauksen sijasta vahvistaa velalliselle kirjallisen maksusuunnitelman. Maksusuunnitelma vahvistetaan saman määräisenä kuin palkan tai elinkeinotulon ulosmittaus. Maksusuunnitelmassa noudatetaan soveltuvilta osin samoja helpotuksia kuin palkan tai elinkeinotulon ulosmittauksessa.

Veronpalautus voidaan ulosmitata maksusuunnitelmasta huolimatta. Maksusuunnitelman ohella tehdään tarvittaessa turvaava ulosmittaus, jolla varmistetaan maksusuunnitelman toimiminen. Ulosmitattu omaisuus myydään vain, jos velallinen ei maksa velkaa sovitussa määräajassa. Jos velka maksetaan, ulosmittaus raukeaa ja omaisuus palautetaan velalliselle. Jos velallinen ei noudata maksusuunnitelmaa, maksusuunnitelma raukeaa ja velallisen palkka tai elinkeinotulo ulosmitataan tai ulosmitattu omaisuus myydään.

Maksusopimus

Ulosottomies voi toimittaa palkan tai elinkeinotulon ulosmittauksen myös velallisen ja ulosoton hakijan tekemän kirjallisen sopimuksen perusteella. Sopimuksella voidaan rajoittaa ulosmittauksen määrää ja kestoa. Maksusopimuksessa voidaan myös määritellä, miten varat kohdennetaan hakijan saataville.

Ulosottomies voi palkan ulosmittauksen sijasta antaa velalliselle luvan tehdä sopimuksen mukaiset suoritukset ulosottomiehelle. Maksusopimuksen ohella tehdään tarvittaessa turvaava ulosmittaus.

Katso Ulosottolaitoksen pankkitiedot .

Velan maksamien ulosoton sähköisessä asioinnissa

Ulosottoperinnässä olevaa velkaa voi maksaa myös sähköisessä asioinnissa .

Sähköisessä asioinnissa maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj. Maksettu rahasumma menee ensin Paytrailille, joka toimittaa sen Ulosottolaitokselle. Maksun käsittelyyn kuluu noin 2–4 arkipäivää. Huomaathan, että tiliotteellasi maksun saajana näkyy Paytrail Oyj ja maksun viitteenä Paytrailin viite. Näitä tili- ja viitetietoja ei pidä kopioida eikä käyttää enää uudelleen velan maksamiseen omassa verkkopankissa.

Julkaistu 12.7.2022