Tietoa velkojalle

Ulosoton käynnistäminen edellyttää aina hakemuksen ja ulosottoperusteen. Yleisimpiä ulosottoperusteita ovat tuomioistuinten antamat tuomiot riita- ja rikosasioissa. Myös sosiaalilautakunnan lastenvalvojan vahvistama elatusapusopimus on ulosottoperuste.

Julkaistu 11.12.2020