Rahasaatavien perintä

Ulosotto on laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Tavallisimmin kysymys on rahasaatavien perinnästä.

Julkaistu 28.1.2021