Ennakoiva talousneuvonta

Ennakoiva talousneuvonta on uusi toiminto Ulosottolaitoksessa. Ennakoivan talousneuvonnan tarkoitus on parantaa kansalaisten neuvontaa henkilökohtaisen talouden hallinnassa, ehkäistä velkaongelmien muodostumista ja jakaa tietoa ulosottomenettelystä. Toiminnan pyrkimys on edistää eri viranomaisten ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä velkaneuvonnassa ja velkaantumisesta aiheutuvien haittojen torjumisessa.

Julkaistu 14.1.2022