Ennakoiva talousneuvonta

Ulosottolaitoksen ennakoivan talousneuvonnan tehtävä on parantaa kansalaisten neuvontaa henkilökohtaisen talouden hallinnassa, ehkäistä velkaongelmien muodostumista ja jakaa tietoa ulosottomenettelystä. Lisäksi toiminta edistää eri viranomaisten ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä velkaneuvonnassa ja velkaantumisesta aiheutuvien haittojen torjumisessa.

Ennakoivan talousneuvonnan työtä tehdään valtakunnallisesti ja yhteistyössä talous- ja velkaneuvonnan kanssa. Keskeistä työssä on yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa.

Yhteistyökumppanit vaihtelevat alueittain, mutta monilla alueilla yhteistyötä on tehty esimerkiksi sosiaalitoimen, seurakunnan, Kelan, Puolustusvoimien tai Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Yhteistyötä tehdään mielellään myös esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten kanssa, koska nuoret ovat ennakoivan talousneuvonnan tärkeä kohderyhmä. Paikallisesti yhteistyö näkyy esimerkiksi yhteisinä tapahtumina ja koulutustilaisuuksina.

Oleellinen osa ennakoivaa talousneuvontaa ovat myös ympäri Suomea toimivat Talousneuvolat . Talousneuvolassa annetaan kansalaisille matalan kynnyksen moniammatillista talousneuvontaa ilman ajanvarausta. Talousneuvolassa Ulosottolaitoksen asiantuntija neuvoo ulosottoon liittyvissä kysymyksissä yleisesti, eikä ota kantaa yksittäisen kansalaisen asioihin.

Näille verkkosivuille on koottu ennakoivaan talousneuvontaan liittyviä materiaaleja. Materiaalit ovat kaikkien käytettävissä, ja niitä voi hyödyntää esimerkiksi asiakastyössä. Materiaaleja käytettäessä tulee lähteenä mainita Ulosottolaitos. Materiaaleja ei saa muokata ilman lupaa.

Yhteystiedot ja uutiskirje

Ennakoivan talousneuvonnan asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät valtakunnanvoudin kanslian yhteystiedoista sivun alaosasta.

Ennakoivan talousneuvonnan uutiskirje ilmestyy muutaman kerran vuodessa. Lisätietoja uutiskirjeestä on koottu omalle sivulleen, josta voi myös tilata uutiskirjeen itselleen.

Julkaistu 3.4.2024