Suunnitelmat ja seurantatiedot

Ulosottolaitoksen asiakirjat

Ulosottolaitoksen tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Sivun sisällön tuottaa Ulosottolaitos.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan kauden toiminnallisista tavoitteista.

Ulosottolaitoksen ja Konkurssiasiamiehen toimiston tulostavoiteasiakirja nelivuotiskaudelle

Oikeusministeriön ja Ulosottolaitoksen välinen tulossopimus vuosille 2024–2027 [pdf, 1.1 Mt]

Oikeusministeriön ja ulosottolaitoksen tulossopimus 2023–2026 [pdf, 1.1 MB]

Oikeusministeriön ja Ulosottolaitoksen tulossopimus 2022–2025 [pdf, 1.1 MB]

Oikeusministeriön, valtakunnanvoudinviraston ja konkurssiasiamiehen toimiston tulossopimus 2021–2024 (julkaistu 2020) [pdf, 773.5 kB]

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat.

Seurantatiedot

Tilinpäätökset (vuodesta 2016 lukien)

Ulosottolaitos muodostui omaksi kirjanpitoyksiköksi 1.10.2016 lukien.

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023 [pdf, 1.5 Mt]

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2022 [pdf, 1.5 MB]

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2021 [pdf, 1.9 MB]

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2020 [pdf, 765.8 kB]

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2019 [pdf, 680.8 kB]

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2018 [pdf, 1.3 MB]

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2017 [pdf, 1.2 MB]

Oikeusministeriön kannanotot kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Arvioinnit ja selvitykset

• Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin Netrassa

Julkaistu 7.3.2024