Miia, osastosihteeri

Miia is­tuu tie­to­ko­neen ää­res­sä ja hy­myi­lee.

Millaista työsi on?

Osastosihteerinä Ulosottolaitoksessa toimin lähiesihenkilönä yhteiset palvelut -yksikköön kuuluvassa realisoinnin tiimissä. Tehtäviini kuuluvat myyntiprosesseihin liittyvät toimistotehtävät sekä ulosottovalitusten ja osamaksutilitysten käsittely. Työskentelen tietojärjestelmien ja erilaisten verkkoalustojen parissa, luonnostelen asiakirjoja sekä olen yhteydessä sidosryhmiin, muun muassa velkojiin.

Asiantuntijatehtävien ja niiden jakamisen lisäksi huolehdin oman tiimini hyvinvoinnista, tuloksellisuudesta, tiedonkulusta sekä tiimiläisten motivoituneisuudesta ja osaamistasosta. Etuna työssä ovat paitsi monipuoliset toimistotyötaidot, myös juridiikan sekä kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myyntiin liittyvien lainalaisuuksien tuntemus.

Minkälainen on taustasi, kuten koulutuksesi ja aiempi työhistoriasi?

Olen työskennellyt aikaisemmin matkailualalla, mutta alan murroksen myötä kouluttauduin oikeustradenomiksi. Suoritin työharjoittelun käräjäoikeudessa, ja päädyin tekemään realisointia ulosottoon, jossa olen työskennellyt seitsemisen vuotta. Töiden ohella olen suorittanut johtamisen ja palveluliiketoiminnan ylemmän korkeakoulututkinnon.

Miten päädyit Ulosottolaitokseen töihin?

Mottoni on, että elämä on suurten sattumien summa ja näin on omalla työurallanikin. Opinnot herättivät vahvan mielenkiinnon oikeudellisiin asioihin, ja myöhemmät koulutukseni sopivat mainiosti urapolkuuni. Koulutusyhdistelmäni tukee erittäin hyvin sekä nykyistä oikeudellista Ulosottolaitoksen realisoinnin asiantuntijatyötä että henkilöstöhallintoon kuuluvaa lähiesimiestyötä.

Mikä työssäsi on antoisinta?

Oikeudellinen näkökulma, johon opintojen myötä hurahdin täysin, sekä monipuolinen työnkuva, jossa toteutuu mahdollisuus itsenäiseen työhön ja vahvaan tiimityöskentelyyn. Koen merkityksellisenä sen, että laadukkaalla myyntiprosessilla taataan sekä velallisten että velkojien oikeusturva. Tiimimme hyvä yhteishenki toimii voimavarana.

Koen joustavan etä- ja lähityön mahdollisuuden etuna. Vahva kehittämisote yhteisissä palveluissa on hieno asia. Iso organisaatio tarjoaa mahdollisuuden edetä uralla ja kokeilla uutta niin halutessa.

Tutustu Ulosottolaitoksen avoimiin virkoihin Valtiolle.fi-sivuilla .

Julkaistu 19.1.2023