Piia, ulosottoylitarkastaja, laaja täytäntöönpano

Piia hymyilee.

Millaista työsi on?

Työni Ulosottolaitoksen ulosottoylitarkastajana muodostuu pääasiassa rahasaatavien perintään liittyvistä tehtävistä. Perintäkeinoja ovat esimerkiksi palkan tai muun toistuvaistulon ulosmittaus sekä erilaisen omaisuuden, esimerkiksi ajoneuvojen, asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen ulosmittaus.

Ulosottoylitarkastaja myös myy ulosmitattua omaisuutta joko itsenäisesti tai kihlakunnanvoutia avustaen. Lisäksi ulosottoylitarkastajalle kuuluu muun muassa häätöjen täytäntöönpano sekä osamaksuesineiden takaisinottoihin liittyviä tehtäviä.

Minkälainen on taustasi, kuten koulutuksesi ja aiempi työhistoriasi?

Olen valmistunut ammattikorkeakoulusta oikeustradenomiksi. Työn ohessa olen suorittanut yliopistotasoisia julkisoikeuden opintoja, ja valmistun hallintotieteiden maisteriksi. Ennen ulosotossa työskentelyä olen tehnyt töitä yksityisessä perintätoimistossa sekä erilaisissa taloushallinnon tehtävissä.

Miten päädyit Ulosottolaitokseen töihin?

Ammattikorkeakouluopintoihini liittyi harjoittelu, jonka suoritin ulosotossa. Olin jo opintojen aikaisemmassa vaiheessa kokenut ulosoton tehtävät hyvin kiinnostavina ja harjoittelun jälkeen olin vakuuttunut siitä, että ulosotto on tulevaisuuteni työpaikka. Nyt työuraani ulosotossa on takana yli 11 vuotta.

Mikä työssäsi on antoisinta?

Ulosottoylitarkastajan työ on monipuolista ja edellyttää laaja-alaista osaamista, niin lainsäädännön alalta kuin esimerkiksi erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä. Työssä on jatkuva mahdollisuus oman osaamisensa kehittämiseen ja ammattitaidon vahvistamiseen.

Vaikka työn tietyt rutiinit ja rytmi seuraavatkin päivästä toiseen, mahtuu työarkeen mukaan myös asioita, jotka muovaavat työpäivistä omannäköisiään ja luovat päiviin vaihtelevuutta. Välillä päivät kuluvat tiiviimmin rutiiniluonteissa työtehtävissä tietokoneen äärellä, kun taas toisina päivinä painottuvat työhön kuuluvat kentällä tehtävät toimenpiteet.

Tutustu Ulosottolaitoksen avoimiin virkoihin Valtiolle.fi-sivuilla .

Julkaistu 19.1.2023