Wiljam, ulosottotarkastaja, perustäytäntöönpano

Wiljam hymyilee.

Millaista työsi on?

Ulosottotarkastajan työ Ulosottolaitoksen perustäytäntöönpanossa on pääsääntöisesti yksityisten henkilöiden velkojen suorittamisvelvollisuuden täytäntöönpanoa. Työtä tehdään lähtökohtaisesti tietokoneella. Käytännössä työ sisältää rutiininomaisten tehtävien lisäksi esimerkiksi velallisten neuvontaa velka-asioissa, maksuajan myöntämistä ja yhteydenottoja palkanmaksajiin. Tässä työssä ei tavata velallisia kasvotusten.

Ulosottotarkastajan työ on useimmiten täysin itsenäistä, ja joustavat etätyömahdollisuudet tuovat sopivasti joustoa arkeen. Työssä selviytymistä helpottavat riittävät tietotekniset taidot, kyky tehdä päätöksiä ja halu kehittää omia työtapoja.

Minkälainen on taustasi, kuten koulutuksesi ja aiempi työhistoriasi?

Olen koulutukseltani lakimies ja olen ollut aikaisemmin töissä muun muassa asianajotoimistossa. Ulosottotarkastajan työn voi kuitenkin oppia monenlaisella eri koulutustaustalla. Riittävällä oppimisnälällä ja hyvillä vuorovaikutustaidoilla pääsee jo pitkälle.

Miten päädyit Ulosottolaitokseen töihin?

Valmistumisen jälkeen halusin löytää vakituisen työn. Ystäväni vinkkasi minulle Valtiolle.fi-sivustolla olevista avoimista työpaikoista, ja saimme molemmat töitä.

Mikä työssäsi on antoisinta?

Nautin monesta eri asiasta, joten sanon vaihtelevuus. Mainittakoon myös esimerkiksi positiivinen palaute velallisilta ja työkavereilta sekä vaikuttamismahdollisuudet esimerkiksi tietojärjestelmän kehittämisessä. Kuvailisin muutoinkin ulosoton perustäytäntöönpanon ilmapiiriä hyväksi. Tarvittaessa on helppo olla yhteydessä kollegaan, jos jokin asia askarruttaa.

Tutustu Ulosottolaitoksen avoimiin virkoihin Valtiolle.fi-sivuilla .

Julkaistu 19.1.2023