Information till borgenärer

För att påbörja utsökning behövs alltid en ansökan och en utsökningsgrund. De vanligaste utsökningsgrunderna är domar som domstolar meddelat i tvistemål och brottmål. Även ett avtal om underhållsbidrag som socialnämndens barnatillsyningsman fastställt utgör en utsökningsgrund.

Publicerad 10.12.2020