Information till gäldenären

Utsökning är rättslig indrivning av fordringar. För att utsökningen ska börja krävs att borgenären ansöker om en dom om en obetald skuld hos tingsrätten och därefter ansöker om utsökning.

Publicerad 30.11.2020