Försäljning av egendom

Utmätt egendom säljs på det sätt som föreskrivs i lagen. Försäljningssätt är till exempel offentlig auktion som förrättas av utmätningsmannen, försäljning under hand (till exempel en onlineauktion) eller annat uppdrag.

Publicerad 29.1.2021