Ekonomirådgivningar

Hos Ekonomirådgivningen får medborgarna råd i ekonomifrågor med låg tröskel från flera olika sakkunniga utan tidsbokning. På ekonomirådgivningen ger Utsökningsverkets sakkunniga i allmänna frågor relaterade till utsökningen, de kan inte ta ställning till enskilda personers ärenden.

Publicerad 16.5.2023