Hur beräknas beloppet som ska utmätas?

Vid utmätning avses med lön eller annan inkomst nettolönen eller nettoinkomsten, dvs. det belopp som blir kvar efter att förskottsinnehållningen av skatt och andra motsvarande innehållningar har gjorts.

Det skyddade belopp som ska lämnas åt gäldenären är från början av 2024 32,56 euro för gäldenären själv och 9,52 euro per dag per person som är beroende av gäldenärens försörjning, t.ex. ett barn.

Till gäldenärens skyddade belopp 32,56 euro per dag, läggs 9,52 euro per dag till för varje person som är beroende av gäldenärens försörjning. Antalet personer beroende av gäldenärens försörjning nämns i förhandsmeddelandet som sänds till gäldenären och i utmätningsbeslutet.

Det skyddade beloppet räknas genom att multiplicera beloppet per dag med antalet dagar i löneutbetalningsperioden. Om lönen eller annan inkomst betalas för en kalendermånad, är antalet dagar alltid 30.

Det skyddade beloppets storlek baseras på lagen och fastställs genom justitieministeriets förordning.

Med utsökningens betalningsförbudskalkylator kan du bland annat räkna ut beloppet på din skyddade andel.

Det skyddade beloppet per kalendermånad från och med 1.1.2024

  • Gäldenären ensam: 976,80 €
  • Gäldenären +1 person beroende av försörjning: 1 262,40 €
  • Gäldenären +2 personer beroende av försörjning: 1 548,00 €
  • Gäldenären +3 personer beroende av försörjning: 1 833,60 €

Belopp som ska utmätas från 1.1.2024

  1. Om lönen är mindre än det skyddade beloppet, utmäts ingenting.
  2. Om lönen överstiger det skyddade beloppet, men är högst två gånger det skyddade beloppet, utmäts två tredjedelar av den lön som överstiger det skyddade beloppet (inkomstgränsutmätning 2/3 x (lön - skyddat belopp)).
  3. Om lönen är större än två gånger det skyddade beloppet, men högst fyra gånger det skyddade beloppet, utmäts en tredjedel (1/3) av nettolönen.
  4. Om lönen är större än fyra gånger det skyddade beloppet, utmäts en tredjedel av den lönedel som motsvarar fyra gånger gäldenärens skyddade belopp och dessutom fyra femtedelar av den överstigande lönedelen. Av lönen utmäts dock högst hälften.

Exempel 1.

Det skyddade beloppet för gäldenären är 976,80 € per månad (30 x 32,56 = 976,80)

Det skyddade beloppet för gäldenären och ett barn som är beroende av gäldenärens försörjning är 1 262,40 € per månad (30 x (32,56 + 9,52) = 1 262,40)

Det skyddade beloppet för gäldenären och två barn som är beroende av gäldenärens försörjning är 1 548,00 € per månad (30 x (32,56+ 9,52 + 9,52) = 1 548,00)

Exempel 2.

Gäldenärens lön är 900 € per månad. Gäldenären försörjer inga barn. Gäldenärens skyddade belopp är 976,80 € per månad. Lönen inte utmäts, eftersom dess belopp är mindre än skyddade beloppet.

Exempel 3.

Gäldenärens lön är 1 500 € per månad. Gäldenären försörjer inga barn. Gäldenärens skyddade belopp är 976,80 € per månad. Två gånger det skyddade beloppet är 1 953,60 €. Gäldenärens lön är större än det skyddade beloppet, men mindre än två gånger det skyddade beloppet. Beloppet som utmäts är 2/3 av den lön som överstiger det skyddade beloppet (976,80 €) dvs. (2/3 x (1 500–976,80) = 348,80 €.

Exempel 4.

Gäldenärens penninglön är 2 000 € i månaden och boendeförmånen är 500 € i månaden. Det belopp som utmäts beräknas utifrån det sammanlagda värdet av penninglönen och naturaförmånen, 2 500 €. Gäldenären försörjer inga barn. Gäldenärens skyddade belopp är 976,80 € per månad. Två gånger det skyddade beloppet är 1 953,60 €. Gäldenärens lön är större än två gånger det skyddade beloppet. Beloppet som utmäts är 1/3 av lönebeloppet 2 500 €, dvs. 1/3 x 2 500 = 833,33 €.

Exempel 5.

Gäldenärens lön är 4 500 € per månad. Gäldenären försörjer inga barn. Gäldenärens skyddade belopp är 976,80 € per månad. Fyra gånger det skyddade beloppet är 3 907,20 €. Beloppet som utmäts är 1/3 x 3 907,20 = 1 302,40 €, till vilket adderas 4/5 x (4 500 – 3 907,20) = 474,24 €. Beloppet som utmäts är 1 302,40 + 474,24 = 1 776,64 €.

Obs! Av lönen utmäts dock högst hälften.

Publicerad 31.1.2024