Hur beräknas beloppet som ska utmätas?

Vid utmätning avses med lön eller annan inkomst nettolönen eller nettoinkomsten, dvs. det belopp som blir kvar efter att förskottsinnehållningen av skatt och andra motsvarande innehållningar har gjorts.

Publicerad 15.5.2023