Övriga uppgifter

Ut­sök­ning­ens upp­gif­ter om­fat­tar även bland an­nat vräk­ning­ar, säk­ringsåt­gär­der och and­ra åläg­gan­den som dom­sto­lar med­de­lat.

Publicerad 18.8.2022