Förebyggande ekonomirådgivning

Förebyggande ekonomirådgivning är en ny funktion vid Utsökningsverket. Syftet med förebyggande ekonomirådgivning är att förbättra rådgivningen för medborgarna för att hjälpa dem hantera den egna ekonomin, förebygga skuldproblem och sprida information om utsökningsförfarandet. Funktionen strävar efter att främja samarbetet mellan olika myndigheter och den tredje sektorn i syfte att tillhandahålla skuldrådgivning och förebygga olägenheter som beror på skuldsättning.

Publicerad 14.1.2022