Statistik om utsökning

Utsökningsverket producerar statistik om sin verksamhet i syfte att erbjuda pålitlig och tidsmässigt korrekt information som stöd för uppföljning, utveckling och beslut gällande Utsökningsverkets verksamhet.

Statistikboken Ulosotto Suomessa publiceras årligen på Utsökningsverkets webbsida på finska. Övriga publikationer som inte har publicerats på svenska innehåller ett referat på svenska.

Publikationen innehåller den viktigaste statistiken över arbetsmängd och eurobelopp. Statistiken har utarbetats av förvaltningsenheten vid Utsökningsverket. Därutöver innehåller publikationen statistik över åtgärder utförda av utmätningsmän, gäldenärer, behandlingstider för ärenden, specialindrivning samt befolkningsstatistik per utsökningsverk.

Den mest centrala statistiken refereras årligen i ett pressmeddelande på båda nationalspråk på nyhetssida .

Länk till finska webbsidor‍

Publicerad 7.3.2024