Betalningsförbud för arbetsgivare

Ett betalningsförbud är ett för löneutbetalaren bindande förordnande om hur mycket av gäldenärens lön som ska redovisas till utsökningen.

Publicerad 4.1.2022