15 kysymystä ulosotosta

Voiko ulosottomies tulla kotiin ja viedä television? Saanko heti luottotietomerkinnän, kun velka menee ulosottoon? Mitä velalle tapahtuu, kun ulosotto päättyy? Näihin ja kahteentoista muuhun kansalaisia usein askarruttavaan ulosottoon liittyvään kysymykseen on koottu vastaukset tälle sivulle.

 • ‍Valtaosa saatavista peritään nykyisin sähköisesti velallista tapaamatta.
 • Yleisimmin ulosottomiehen tapaa Ulosottolaitoksen toimipaikassa.
 • Tavanomaista koti-irtaimistoa, kuten huonekaluja ja kodinkoneita, ei ulosmitata .

 • Ulosottoperintä päättyy, kun velka maksetaan kokonaan.
 • Ulosottoperintä päättyy, kun sitä ei saada perittyä esimerkiksi pienten tulojen takia. Velkoja voi laittaa velan uudelleen ulosottoon.
 • Velat vanhentuvat .

 • Jos häädettävä ei ole poistunut muuttopäivään mennessä, ulosotto poistaa hänet asunnosta ja estää pääsyn sinne esimerkiksi vaihtamalla lukon.
 • Viimeinen muuttopäivä ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen häätöä . Häädettävällä on mahdollisuus tyhjentää asunto itse.

 • Vapaakuukausia myönnetään automaattisesti, jos velallisella on pienet tulot.
 • Muissa tapauksissa vapaakuukausia voi hakea perustellusta syystä. Perusteena voi olla esimerkiksi terveydenhoitomeno tai silmälasien hankinta.
 • Lisätietoja saat ulosottomieheltä.

 • Oikeudenkäynti- ja perimiskulut ja korot määräytyvät tuomion tai päätöksen mukaan.
 • Ulosoton käsittelymaksun eli taulukkomaksun suuruus on määritelty ulosottomaksuasetuksessa.
 • Kun palkan ulosmittaus on jatkunut kaksi vuotta, ulosoton taulukkomaksuja ei enää peritä, mikäli taulukkomaksuja on peritty vähintään 18 kuukauden ajalta.

 • Velkoja voidaan periä myös alaikäiseltä.
 • Alaikäinen (yli 15-vuotias) voi saada maksuhäiriömerkinnän vain ulosotosta.

 • Velka lakkaa olemasta, kun se maksetaan.
 • Jos ulosotto ei pysty perimään velkaa, todetaan este ja velka palautetaan velkojalle.
 • Jos velkaa ei saada perittyä, velkoja voi hakea sen ulosottoa uudelleen.

 • Vain tietyt tuomioistuimen määräämät maksamattomat sakot voidaan muuntaa vankeusrangaistukseksi.
 • Jos sakon maksaa ulosottoon, sakkorangaistusta ei muunneta vankeusrangaistukseksi.

 • Auto voidaan ulosmitata .
 • Autoa ei välttämättä myydä, jos ulosottovelka hoidetaan muuten kohtuullisessa ajassa.
 • Kohtuuhintainen auto voidaan jättää ulosmittaamatta, jos sen katsotaan olevan velallisen tai perheenjäsenen toimeentulon turvaamiseksi välttämätön.

 • Jokaiselle velalle on vanhentumisaikansa .
 • Velkatuomio on täytäntöönpanokelpoinen 15 tai 20 vuotta.
 • Sopimukseen perustuva rahavelka vanhentuu lopullisesti, kun eräpäivästä on kulunut 20 tai 25 vuotta.
 • Julkisoikeudelliset velat, esim. verot, vanhentuvat 5 vuodessa.

 • Ulosotossa olevat velat ovat henkilön omaa velkaa.
 • Ulosmittauksella saadut varat lyhentävät vain ulosotossa olevia velkoja.
 • Henkilöllä voi olla velkaa sekä ulosotossa että sen ulkopuolella.

 • Opintorahaa, asumislisää tai opintolainaa ei ulosmitata.
 • Palkkatuloa voidaan ulosmitata suojaosuuden ylittävältä osalta.
 • Kun opintolaina erääntyy takaisinmaksettavaksi, se voidaan periä ulosoton kautta.

 • Tuomioistuimen antamasta velkomustuomiosta tulee merkintä luottotietoihin.
 • Saat luottotietomerkinnän , jos sinut todetaan varattomaksi ulosotossa.
 • Pitkään jatkuneesta tulon ulosmittauksesta tulee myös merkintä luottotietoihin.

 • Ulosottomiehen päätöksestä voi valittaa käräjäoikeuteen.
 • Määräaika valituksen tekemiseen on kolme viikkoa.
 • Valitus tulee toimittaa kirjallisesti ulosottoon.
 • Ulosottovalituksia käsittelee Suomessa yhdeksän käräjäoikeutta.
 • Ulosottomieheltä voi pyytää myös päätöksen itseoikaisua.

Julkaistu 17.10.2022